Gdzie przyczyna, tam skutek. „Przełom” – recenzja książki