„Rozwiośnimy się w (…) jesieni” „Europa jesienią”– recenzja książki