„Wybawcy Uldum” – oppening preorderu oraz recenzja nowego dodatku do Hearthstone