Nienormatywne sytuacje. „Vice versa” – recenzja książki