Milczenie jest złotem. O sztuce przetrwania w „Hidden” i „Cichym miejscu”