Fortuna zmienną jest. „Sprawiedliwość” – recenzja komiksu